Wageningen Campus, Nexus gebouw 117
Akkermaalsbos 14
6708WB  Wageningen
T: 0317 - 46 66 00  F: 0317 411199

Student Medical Center Wageningen

Welkom

Wij zijn een huisartsenpraktijk specifiek gericht op studenten. Onze praktijk vind je dan ook op Wageningen Campus.

Alle studenten van Wageningen UR of de hogeschool van Hall Larestein kunnen zich bij ons inschrijven. Wij zijn huisartsen met een brede kennis en tevens hebben wij ook veel ervaring met studentgerelateerde klachten. Wij hebben specifieke kennis van veel voorkomende klachten en ziekten bij jongvolwassenen. Er zijn vijf huisartsen werkzaam in de praktijk. Je bent vrij om een afspraak te maken bij de arts van je voorkeur.

Ook niet-studenten, die in de buurt van onze praktijk wonen, mogen zich bij ons inschrijven.

Wij zijn een vrijgevestigde huisartsenpraktijk, die niet verbonden is aan Wageningen University.

Praktijk nieuws

16-03-2018:  Huisarts Ronald van der Duin is voorlopig afwezig i.v.m. ziekte.Op 23 januari jongstleden heeft hij een klein herseninfarct gehad. Op dit
moment maakt hij het naar omstandigheden goed en is hij aan het herstellen.De komende weken zullen de volgende artsen op onze praktijk waarnemen:.. Meer lezen klik hier

Vanaf 1 december 2017 hebben wij een geheel nieuwe website. 
Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe online services, dien je je (opnieuw) aan de balie van de huisartsenpraktijk te melden voor legitimatie en nieuwe inlogcodes.

Meer nieuws